بیخیال

هر چی دلت میخواد ................

یاد تو

   بی تو روشنگر شبهای من      بوسه میزد نامه بر لبهای من

در بلور اشک من یاد تو بود   در سکوت سینه فریاد تو بود

محفل سرخ شفق رنگ تو باز  پرده ساز اهنگ تو داشت

[ 1385,09,11 ] [ 13:44 ] [ پگاه ] [ 0 نظر ]