بیخیال

هر چی دلت میخواد ................

میشــــــــه؟

45627938626369457385.jpgدختر: شنیدم داری ازدواج می کنی .. مبارکه .. 


خوشحال شدم شنیدم..


پسر: ممنون ، انشالله قسمت شما..

دختر: می تونم برای آخرین بار یه چیزی ازت بخوام؟؟؟

پسر: چی می خوای؟

دختر: اگه یه روز صاحب یه دختر شدی می شه اسم منو روش بذاری؟

پسر: چرا؟

میخوای هر موقع که نگاش می کنم ..صداش می کنم درد بکشم؟؟

دختر: نه.. !!

آخه دخترا عاشق باباهاشون می شن..

می خوام بفهمی چقدر عاشـــــقت بودم...!

[ 1392,06,05 ] [ 12:45 ] [ پگاه ] [ 27 نظر ]