بیخیال

هر چی دلت میخواد ................

من اگر عاشقانه می نویسم ، 

نه عاشقـم !، نه شکست خورده ...

فقط می نویسم تا عشق یاد قلبم بمانـد ...!!

در ایـن ژرفای دل کندن ها و عادت ها و هوس ها ،

فقـط تمـرین آدم بـودن میکنم ..! 


[ 1392,05,22 ] [ 13:24 ] [ پگاه ] [ 22 نظر ]