بیخیال

هر چی دلت میخواد ................

اگر ماهی کوچک,دوچارابی دریای بی کران باشد

چه فکر نازک غمناکی!

خوشا به حال گیاهان که عاشق نورند

دست منبسط نورروی شانه های انهاست                                                              نه,وصل ممکن نیست همیشه فاصله هست, همیشه فاصله ای هست.

دوچار باید بود, وگرنه زمزمه میان دو حرف حرام خواهد شد

وعشق

صدای فاصله هاست

صدای فاصله ها که غرق ابهامند

ونه

و صدای فاصله ها که مثل نقره تمیزند

و با شنیدن یک هیچ میشوند کدر

همیشه عاشق تنهاست

 

[ 1385,09,10 ] [ 21:28 ] [ پگاه ] [ 0 نظر ]