بیخیال

هر چی دلت میخواد ................

 

بیا تا برات بگم اسمون سیاه شده دیگه هر پنجره به روی دیوار وا میشه,بیا تا برات بگم گل تو گلدون خشکیده دست سردم تا حالا دست گرمی ندیده,بیا تا مثل قدیم برا هم قصه بگیم گم بشیم تو رویاها قصه بره وگرگ بگیم.

که چه جور اشنا شدن تو این دشت بزرگ اخه شب بود بره گرگ رو ندید,بره از گرگ سیاه حرفای خوب می شنید,بره تنها گرگ رو برد به یه شهر تازه,بره تا رفت تو خیال گرگ پرید اونو خورد,بره باور نمیکرد گفت: شاید خواب میبینم ولی دید جای دلش خالی مونده تو سینه.

بیا تا برات بگم تو همون گرگ بدی که با نیرنگ وفریب به سراغم اومدی

 

[ 1385,09,03 ] [ 21:44 ] [ پگاه ] [ 0 نظر ]