بیخیال

هر چی دلت میخواد ................

ای دوست

من تصویر تو را روی شبنم پاکی که گلبرگهای لطیف گل عشق غلطان بود دیدم.من صدای دلربای تو را همراه با ناله های سوزناک باد که در لابلای درختان عریان پاییزی می وزید شنیدم.من گیسوان تو را که بازیچه دستان نسیم بود یافتم.

من سر انگشتان نازک توراکه اشعهای خورشید ان را نوازش می کرد لمس کردم پس بدان تا چه حد دوستت دارم.

[ 1385,09,03 ] [ 21:12 ] [ پگاه ] [ 0 نظر ]