بیخیال

هر چی دلت میخواد ................

سلام

امروز روز افتتاح بی خیال است.

سلامی به قطار کارونها, به امید ساروانها,به عروس اسمانها,به خدایی کس ندیده,به قشنگی

 روی دیده,به تو اهوی رسیده,به عقاب خوش پریده,به حیات روح هستی,به خدایی که میپرستی,به امیدی که تو اول هستی,به پیام مهرو دوستی,به قلبم به فدای روح وجسمم,به فروغ دریا,به شکوفهای کوه البرز

 

 

[ 1385,08,14 ] [ 17:16 ] [ پگاه ] [ 3 نظر ]