بیخیال

هر چی دلت میخواد ................

قصه

 

 

می خوام یه قصری بسازم پنجره هاش ابی باشه 

من باشم تو باشی یه شب مهتابی باشه

می خوام یه کاری بکنم شاید بگی دوسم داری     

می خوام یه کاری بکنم که دیگه تنهام نزاری

می خوام برات از اسمون یاسای خوشبو بچینم

می خوام شبا عکس تو را تو خواب گلها ببینم

می خوام که جادوت بکنم همیشه پیشم بمونی

از تو کتاب زندگی یه حرف رنگی بخونی

امشب میخوام برای تویه فال حا فظ بگیرم

 اگر که خوب در نیومد به احترام تو بمیرم

امشب میخوام تا دم صبح فقط برات دعا کنم

برای خوشبخت شدنت خدا خدا خدا کنم

امشب میخوام رو اسمون عکس چشماتو بکشم

اگر نگاهم نکنی ناز نگاتا بکشم

می خوام تو را قسم بدم به جون هر چی عاشقه

به جون هر چی قلب صاف رنگ گل شقایقه

یه وقتی که من نبودم بی خبر از اینجا نری

بدون یک خدافظی پر بزنی تنها نری

یه موقع فکر کنی دلم برات تنگ نمیشه فکر

نکنی اگر بری زندگی گمرنگ نمیشه

اگر بری شبا چشمام یه لحظه هم خواب نداره

اسمون های غارزو یه جر عه مهتاب نداره

راستی دلت میاد بری بدون من بری سفر    

بعدش فرانموشم کنی برات بشم یه رهگذر

اصلا بگو دوسم داری این جوری دوستت داشته باشم

 اسم تو را مثل گلها تو گلدون کاشته باشم

حتا اگه دلت نخواد اسم تو تو قلب منه    

 چهری تو یادم میاد وقتی که بارون میزنه

کاشکی منم تو اسمون یه مرغ دریایی بودم   

 شاید دوسم داشتی اگه یه اهوی صحرایی بودم

ای کاش بدونی که چشماتو به صد تا دنیا نممیدم 

یه موج کیسوی تو رو به صد تا دیا نمیدم

به ارزوهام می رسم وقتی تو پیشم باشی

اونوقت خوشبخت میشم مثل فرشته ها تو نقاشی

تا وقتی اینجا بمونی بارون قشنگ ونم نم  

هوای رفتن که بکنی مرگ گل ها ی مریم

نگام کنو برام بگو می ری یا میمونی  

بگو دوستم داری یا نه مرگ گل های شمعدونی

نامه داره تموم میشه مثل تموم نامه ها    

اما تو هم مثل اسمونا عاشقا بی انتها   

 

[ 1385,10,27 ] [ 21:26 ] [ پگاه ] [ 9 نظر ]