بیخیال

هر چی دلت میخواد ................

من تو سرزمین عشقی کلبه فردا را ساختم

وقتی دوری تو دیدم همه دردا رو شناختم

شوق دیذن دوبارت منو از خودم جدا کرد

اسمون گرم چشمات منو بی خبرصدا کرد

اومدی که من جدا شم از کویر تلخ چشمات

دوباره با تو رها شم از تو این دیار غربت

ولی زود منو گذاشتی توی پاییز وصالت

خیلی زود رفتی خواستی بمونم در انتظارت

سهم مکن از عشقت یه کلام سادست

 یه خداحافظ کوتاه توی شبهای بی ستاره

تویک غروب ابری تکیه دادم به خیالت

 پر شدم از عطر عشقت یا که بودن محالت

 

[ 1385,09,14 ] [ 21:45 ] [ پگاه ] [ 1 نظر ]