بیخیال

هر چی دلت میخواد ................

میگن عشق آتش بود و خانه خرابی دارد ولی این عشق نبود که خانه دل های ما را خراب کرد:درغروب آرزو هایم در حال که خورشید آرزوهایم در پشت قله محبت گم شد و امید به آخرین امیدم داشتم که ناگهان نوری چشمم را آزرد وتا نگاه کردم دیدم درغروب آرزوهایم خورشیدی طلوع کرده بود خورشیدی با نورزیاد و گرم این خورشید با خورشیدهای دیگرفرق داشت مثل ماه زیبا بود با تابیدن این خورشید زیبا سرنوشت من که در طلوع ارزوهایم مرده بوده رنگی تازه گرفت,رنگی به قرمزی غروب ولی تابان,خورشید غروب ارزوهایم تا اخرین لحظه غروب خورشیدت دوست دارد چون به من جان دادی پس ای پنجره افتاب در قلب من جای داری.

[ 1385,09,03 ] [ 21:08 ] [ پگاه ] [ 1 نظر ]