بیخیال

هر چی دلت میخواد ................

به گورستان سفر کردم زمانی, شنیدم ناله یک نوجوانی,که مینالید می گفت:عزیزان قدر یکدیگر بدانید,دوستی یعنی صداقت داشتن,خستگی از دوش همدیگر برداشتن,روزی که از تو جدا شم,روز مرگ خندهایم ,روزتنهایی دستام,فصل سرد گریه هایم,توی این کوچه غمگین,جای پاهایه تو مونده,هنوزم امید مجنون,عکس قلبتوکشونده 
[ 1385,08,30 ] [ 22:59 ] [ پگاه ] [ 0 نظر ]