بیخیال

هر چی دلت میخواد ................

یه شعله شکسته یه شمع رو به بادم

خسته از این زمونه فریاد گریه دارم

شده فضای سینه سیه چوروزگارم

از همه دل بریدم دل به کسی ندادم

با یاد تو همیشه عمرم تموم نمیشه

عمری به پات نشستم دل به کسی ندادم

منتظرم که روزی تو باشی در کنارم

 با یاد تو همیشه عمرم تموم نمیشه

[ 1385,08,30 ] [ 16:04 ] [ پگاه ] [ 0 نظر ]